24 March, 2017

Espai

L’empresa pública ESPAI naix l’any 2008 amb l’objectiu fonamentalment d’assumir els serveis públics de neteja viària i d’edificis públics, manteniment i conservació de parcs i jardins i arbolat, realització d’obres xicotetes així com l’atenció a menors en els dos instituts de la població.

L’any 2016 s’han incorporat als serveis de ESPAI, el servei en els dos cementeris de Paiporta.

ESPAI també realitza activitats amb la conservació del medi ambient i de manera periòdica accions de conscienciació i sensibilització en col·laboració amb la Regidora d’Urbanisme, Medi ambient i Sostenibilitat.

L’objectiu final és el servei a la ciutadania i la millora del nostre poble, intentant la satisfacció de tot el veïnat i la millora contínua dels seus serveis.